AKSP is een allround
dienstverlener

Administratie

Je kan kiezen of je je papieren administratie volledig uitbesteedt of dat je het grotendeels zelf doet in onze digitale omgeving. En alles wat er tussen zit. De keuze is aan jou! Op basis van jouw keuze, ontvang je van ons een heldere prijsafspraak. Je weet vooraf waar je aan toe bent. Natuurlijk is een tussentijdse (eventueel tijdelijke) aanpassing van ons dienstenpakket geen enkel probleem.

Ook kunnen wij de administratie voeren op jouw bedrijfslocatie. Zo kunnen we ook fungeren als het administratieve aanspreekpunt binnen jouw onderneming.

 • Verzorgen financiële administratie (geheel of gedeeltelijk)
 • Periodieke rapportages en aangiften
 • Advies
 • Administratiesoftware
 • AKSP boekhoudbundel: vaste prijsafspraak

Jaarrekening/jaarverslag

Het belang van een goede jaarrekening of jaarverslag mag je beslist niet onderschatten.
Leveranciers, banken, kredietinstanties en uiteraard de Belastingdienst hechten hier veel waarde aan. Op basis van de administratie en de door jou te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichting.

Salarisadministratie

De salarisadministratie vergt specifieke vakkennis. Omdat wij samenwerken met een team van specialisten, kunnen wij de meest recente regelgeving op dit vakgebied toepassen.

 • Verzorgen salarisadministratie
 • Opstellen van overeenkomsten en arbeidscontracten
 • Loonaangifte indienen bij de Belastingdienst, pensioenfonds en verzekeraar

Belastingaangiften

Wij verzorgen voor u alle fiscale aangiften en zorgen voor een tijdige indiening bij de Belastingdienst. Denk aan inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Maar we kijken verder dan dat.

 • Aangifte inkomstenbelasting (ook C-, F- en M-biljet)
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte omzetbelasting
 • Uitstelregelingen
 • Toeslagen
 • Advies
 • Begeleiding fiscale procedure

In-company diensten

Wij leveren verschillende in-company diensten. We kunnen op vaste dagdelen jouw administratie op jouw bedrijfslocatie voeren. Zo kunnen we ook fungeren als het administratieve aanspreekpunt voor jou en je medewerkers.

Tijdelijke ondersteuning
Beschik je tijdelijk over te weinig capaciteit op je administratieve of financiële afdeling? Heb je achterstanden welke op korte termijn weggewerkt dienen te worden? Of heb je bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het implementeren van een nieuw administratief softwarepakket? Wij kunnen je ook tijdelijke in-company ondersteuning bieden.

 • In-company inrichten, opzetten, verwerken en controleren van financiële administraties
 • Herinrichten van financiële- en projectadministraties / automatisering
 • Tijdelijke vervanging bij afwezigheid administratief personeel

Financiële coaching

Bij het financieel scherp sturen van je onderneming is het goed om een adviseur in te schakelen die je hierin ondersteunt. Een adviseur die je doeltreffend adviseert bij de te ondernemen of te vermijden acties.

Rapportages
Het tijdig signaleren en anticiperen op mogelijke knelpunten geeft rust. Daarom begeleidt AKSP ondernemers als het gaat om financiële rapportages. Periodiek maken wij samen met jou rapportages op het niveau van resultaat, balans en liquiditeit. Je krijgt zicht op de afgelopen periode ten opzichte van de begroting en je krijgt een helder beeld van hoe de komende periodes gaan verlopen.

Ondersteuning in bijzondere situaties
AKSP is ook gewend om in bijzondere situaties te handelen. Bijvoorbeeld in crisissituaties, tijdens onderhandelingen met crediteuren, de Belastingdienst en banken. Als het nodig is werken wij samen met ervaren professionals voor financieel management in complexe situaties.

 • Rapportages en analyses, waaronder budget- en liquiditeitsprognoses
 • Financieel management
 • Aanmoedigen positief financieel gedrag

Startersbegeleiding

Een goede start levert veel op! De startende ondernemer kan bij ons terecht voor administratief advies en administratieve coaching bij het opstarten van de onderneming. Vanaf het eerste begin gaan we samen aan de slag om de administratie in te richten en op orde te houden.

We kunnen je ook helpen bij het opzetten van een gedegen ondernemersplan. Dit is immers de basis voor een goede start én onmisbaar wanneer bijvoorbeeld een starterskrediet nodig is.

Wij kunnen je adviseren en ondersteunen bij de door jou te nemen beslissingen over bijvoorbeeld investeringen, financieringen, marketing en bedrijfshuisvesting. Wij motiveren, stimuleren, maar stellen ook kritische vragen. Helder, eerlijk en betrouwbaar.

 • Opzetten financiële administratie
 • Automatisering van de administratie
 • Coaching startende ondernemers

Software keuze

Het aanbod van administratieve software is erg groot. Welk pakket past het beste bij jouw onderneming? AKSP kan je adviseren en kan je helpen bij de inrichting van je financiële-, personeel-, verkoop-, inkoop- en logistieke administraties.

logo fiscaal gemak boekhouder