Jaarrekening

Het belang van een goede jaarrekening mag u beslist niet onderschatten.

Leveranciers, banken, kredietinstanties en uiteraard de Belastingdienst hechten hier veel waarde aan.  Op basis van de administratie en de door u te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichting.

AKSP:

  • Jaarrekening samenstellen, beoordelen en controleren
  • Deponeren bij het handelsregister
  • Financieringsaanvragen ondersteunen