Financiële coaching

Financiële begeleiding ZutphenFinanciële coaching. Bij het financieel scherp sturen van uw onderneming is het goed om een adviseur in te schakelen die u hierin ondersteunt. Een adviseur die u doeltreffend adviseert bij de te ondernemen of te vermijden acties.

Rapportages

Het tijdig signaleren en anticiperen op mogelijke knelpunten geeft rust. Daarom begeleidt AKSP ondernemers als het gaat om financiële rapportages. Periodiek maken wij samen met u rapportages op het niveau van resultaat, balans en liquiditeit. U krijgt zicht op de afgelopen periode ten opzichte van de begroting en u krijgt een helder beeld van hoe de komende periodes gaan verlopen.

Ondersteuning in bijzondere situaties

AKSP is ook gewend om in bijzondere situaties te handelen. Bijvoorbeeld in crisissituaties, tijdens onderhandelingen met crediteuren, de Belastingdienst en banken. Als het nodig is werken wij samen met ervaren professionals voor financieel management in complexe situaties.

AKSP:

  • Rapportages en analyses, waaronder budget- en liquiditeitsprognoses
  • Financieel management
  • Aanmoedigen positief financieel gedrag